Interès legal del diner i interès de demora  

Any Interès legal Interès de demora tributari
2020 3,00% 3,75%
2019 3,00% 3,75%
2018 3,00% 3,75%
2017 3,00% 3,75%
2016 3,00% 3,75%
2015 3,50% 4,375%
2014 4,00% 5,00%
2013 4,00% 5,00%
2012 4,00% 5,00%
2011 4,00% 5,00%
2010 4,00% 5,00%
2009 5,50% 7,00%
2008 5,50% 7,00%
2007 5,00% 6,25%