Col·legi Mediadors LleidaCol·legi Mediadors Lleida

Àrea Assegurances

En el context actual del mercat assegurador, cada cop més sofisticat i exigent, és important disposar de la capacitat de resposta adequada. En aquesta àrea estem en condicions d'oferir els millors productes del mercat, ja que al treballar com agents vinculats ens permet treballar amb els millors productes de cada companyia a fi d'oferir les millors prestacions als nostres clients.

Podem oferir qualsevol tipus de producte en el mon de les assegurances les assegurances d'habitatge, Vida, Plans de Pensions, Automòbils, Fons d'inversió i altres productes d'estalvi, multirisc d'empreses, etc.

 

RC

Pol Rc. Col·legiat DGS

Serveis en l'àmibit assegurador

-Assegurança obligatòria i Responsabilitat Civil de l'automòbil amb totes les assegurances combinades i complementàries.
-Assegurança de Responsabilitat Civil en general, privada i professional
-Plans de Pensions i Jubilació.
-Assegurança de Vida.
-Assegurança d'accidents.
-Assegurança d'intervencions quirúrgiques, hospitalització en clíniques privades, baixa per accident i malaltia.
-Visites mediques privades i clíniques arreu del món.
-Assegurança de la petita i mitjana empresa, comerços, oficines.
-Assegurança d'edificis en comunitat, llar.
-Equips electrònics.
-Tot risc de construcció.
-Assegurança del caçador i pescador.
-Retirada del permís de conduir.
-Assistència en viatge per a camions i furgonetes.
-Pòlissa de protecció jurídica, per propietaris de locals, comunitats de veïns, comerços, propietaris de vivendes, etc.
-Assegurança combinada per activitats professionals i empreses de serveis.
-Pòlissa combinada per l'agricultor.
-Assegurances de collites agràries (AGROSEGURO).