Comptable

Àrea Comptable

El complement perfecte a la tramitació fiscal, és l'assessorament i tramitació comptable. En funció del volum de treball i d’organització administrativa de la seva empresa, podem trobar-li la solució més adient.

Li podem confeccionar íntegrament la seva comptabilitat amb els nostres equips informàtics o li podem facilitar els programes informàtics més adients per que vostè o el seu personal administratiu, pugui dur la seva comptabilitat en la seva empresa.

Serveis comptables

-Confecció i mecanització comptable.
-Confecció llibres oficials.
-Anàlisi de balanços.
-Informes econòmics.
-Assessorament i consultoria.